Plaid Glyndŵr

If you're afraid to speak out against colonialism, then you've already been colonised. Silence is surrender!

Os ydych ofn herio gwladychiaeth, yna rydych eisoes wedi’ch gwladychu. Ildio yw tawelwc!

Home

view:  full / summary

Statement of Belief.

Posted on May 9, 2013 at 8:50 AM


1. We believe in one nation and one flag.

 

2. We believe that Cymru should be an independent nation outside of the European Union.


Plaid Glyndŵr is a minor political party, our aim is to give Welsh nationalists a choice at the ballot box during local elections.  We hope, that in the near future, we’ll be able to contest Assembly Elections too, this will depend on the progress of the party.


 

1. Fe gredwn mewn un genedl, un faner.2. Fe gredwn dylai Cymru fod yn genedl annibynnol y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd.

Mae Plaid Glyndwr yn blaid wleidyddol fechan. Ein bwriad yw sicrhau bod cenedlaetholwyr Cymraeg yn cael dewis yn yr etholiadau lleol. Ein gobaith yn y dyfodol agos i'w medru sefyll etholiadau'r Cynulliad hefyd. Mi fydd hyn yn dibynnu ar gynnydd Plaid Glyndwr.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Plaid Glyndŵr’s ‘Ban the Union flag’ campaign.Our first small victory here.


Rss_feed

Twitter Follow Button

Twitter Tweet Button

Plaid Glyndŵr

Established 12th November 2012

Join Us!


Reclaim Cymru TV

437 views - 0 comments
2035 views - 0 comments
957 views - 0 comments

Share on Facebook

Share on Facebook

Subscribe To Our Site

Recent Forum Posts

No recent posts